Czym jest CEL?

Centrum Edukacji Liderów

To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych.  (2 Tym.2.2)

Centrum Edukacji Liderów (CEL) proponuje możliwość doskonalenia przywództwa w Kościele. Zarówno Kościół w Polsce jak i całe społeczeństwo stale potrzebuje duchowych przywódców.

CEL zajmuje się przygotowaniem nowego pokolenia przywódców, którzy obecnie już są zaangażowani w służbie Kościoła i chcieliby rozwijać swoje praktyczne umiejętności oraz poszerzać wiedzę. Oferta jest skierowana do młodych pastorów i liderów w wieku 25-40 lat.

Zadaniem bardziej doświadczonych przywódców jest pomoc młodszym kolegom w służbie i przekazanie swego doświadczenia w takich dziedzinach jak: kwestie rozwoju Kościoła i zapobieganie braku rozwoju, wyposażanie i trenowanie przywódców, praktyczne zastosowanie doktryny chrześcijańskiej,zarządzanie ludźmi, duszpasterstwo, rozwiązywanie konkretnych problemów w Kościele, rola kultury w przekazywaniu ewangelii itp.

CEL działa na zasadzie tzw. mentoringu - coachingu indywidualnego (jeden opiekun na jednego-dwóch podopiecznych), którzy spotykają się ze sobą regularnie. Dwa razy do roku wszyscy uczestnicy CEL biorą udział w kilkudniowych zjazdach w celu wspólnej nauki, ćwiczeń i rozwijania relacji.

 

 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE   

BUDOWANIE CHARAKTERU   

WZAJEMNE ZAUFANIE   

WSPÓLNA NAUKA   

MODLITWA

Nasi Partnerzy