Regulamin

  1. Wszyscy uczestnicy zjazdów powinni terminowo przysyłać swoje zgłoszenia.
  2. Do uzyskania zaliczenia i końcowego dyplomu, należy uczestniczyć we wszystkich zjazdach w okresie 2 letniego kursu CEL (można opuścić tylko jeden zjazd pod warunkiem uzyskania usprawiedliwienia).
  3. Mentorzy - opiekunowie powinni być obecni w czasie wszystkich zajęć, by aktywnie uczestniczyć w szkoleniach razem ze swoimi podopiecznymi. Opiekunowie lub ich podopieczni, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach mogą zostać wyłączeni z programu.
  4. Prowadzący zajęcia powinni wykazać się kreatywnością, aby prowadzić je w sposób interaktywny i angażować uczestników do ćwiczeń. Powinni także dzielić się swoimi praktycznymi doświadczeniami w służbę, rozmawiać z innymi – w tym wypadku młodszymi od siebie kolegami o tym, co okazało się najbardziej skuteczne w służbie.
  5. W czasie sesji uczestnicy zajęć mogą korzystać z komputerów tylko po to, by robić notatki, a nie zajmować się innymi sprawami.
  6. Pomiędzy zjazdami podopieczni programu CEL są zobowiązani do regularnych spotkań ze swoimi opiekunami oraz wykonywania ćwiczeń i zadań związanych z ich rozwojem.
  7. W czasie każdego zjazdu organizatorzy postarają się w miarę możliwości zorganizować jakieś inspirujące dla wszystkich wydarzenie, np. wspólne oglądanie filmu lub coś podobnego.
  8. Program CEL zakłada zapraszanie osób, które mogłyby opowiedzieć o swojej służbie, np. jak udało się z sukcesem zrealizować taki czy inny projekt. Może to być ktoś zza granicy, np. z biednego kraju, w którym na pozór wydaje się, że jest tylko gorzej niż u nas, a którego świadectwo mogłoby być inspiracją do tego, co można robić nawet wtedy, gdy jest ciężko.

Nasi Partnerzy