Organizacja

Chrystus w Centrum<br />Edukacja w służbie<br />Lepsze przywództwo

Podstawa Biblijna:

2 Tym. 2.2

To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych.

2 Tym. 3:17

 aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.

Potrzeba duchowego przywództwa

1. Metoda:

 • Mentoring - Coaching
 • Opiekun - Podopieczny

2. Zasady:

 • Zintegrowana postawa
 • Budowanie charakteru
 • Wzajemne zaufanie
 • Wspólna nauka i modlitwa

3. Kryteria dla opiekunów

 1. Co najmniej 7 lat w służbie pastorskiej
 2. Spełnione kryteria "starszego" - patrz 1 Tym. 3:1-10, Tyt 1:5-9
 3. Rekomendacja 2-ch pastorów KChB
 4. Nawiązywanie bliskich więzi z młodszymi wiekiem
 5. Przekazywanie swego doświadczenia młodszym
 6. Znalezienie podopiecznych  od 1 do 3-ch.
 7. Gotowość poświęcenia czasu

4. Kryteria dla podopiecznych

 1. Wiek 25 - 40 lat
 2. Cechy lidera
 3. Postawa ucznia
 4. Pragnienie służby w KChB

5. Opiekunowie w 2017-18

Gustaw Cieślar, Piotr Czerwiński, Marcin Górnicki, Dan Hash
Agnieszka Kowalewska, Wojciech Kowalewski, Robert Miksa,
Zbigniew Niemasik, Michał Prończuk, Zbigniew Sobczak, Adrian Stróżek,
Anna Wakuła, Leszek Wakuła, Mateusz Wichary

6. Program

 1. Przywództwo: modele i zastosowania
 2. Przywódca i rodzina
 3. Integralność: samodyscyplina, równowaga życiowa
 4. Przywództwo: aspekt osobisty i publiczny
 5. Pomnażanie przywódców: budowanie ludzi
 6. Wizja, misja, strategia i plan: definicje i zastosowania
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Mentoring - co i jak: relacja opiekun - podopieczny
 9. Coaching - sztuka zadawania pytań
 10. Etyka Pisma Świętego w praktyce
 11. Ewangelizacja jako styl życia
 12. Wrażliwość kulturowa
 13. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii itp. 

7. Zasady organizacyjne

 • Materiały i informacje
 • Sprawozdania i rozliczenia

8. Zjazdy

W latach 2017-2018 organizowane są cztery kilkudniowe sesje - zjazdy uczestników (opiekunowie i podopieczni oraz nauczyciele prowadzący warsztaty ), w tym jedno spotkanie z małżonkami.

Koordynator CEL - Daniel Trusiewicz
dtrusiewicz@gmail.com
Tel. 503 056 081

Nasi Partnerzy