Kontakt

Daniel Trusiewicz – Koordynator
dtrusiewicz@gmail.com
Tel. 503 056 081
dr Mateusz Wichary
mateusz.wichary@gmail.com
dr Wojciech Kowalewski
kowalewskiwk@wp.pl

Rachunek funduszu ‘CEL’ – Centrum Edukacji Liderów
Rada Okręgu Dolnośląskiego
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2
54-217 Wrocław
BANK PKO S.A. O/Wrocław
numer rachunku: 59 1440 1156 0000 0000 0659 8347

Dla wpłacających z zagranicy:
BANK PKO S.A. O/Wrocław
Account and SWIFT no: BPKOPLPW 59 1440 1156 0000 0000 0659 8347

Konto walutowe w USD:
BANK PKO S.A. O/Wroclaw
Account and SWIFT no: BPKOPLPW 57 1440 1156 0000 0000 0412
Earmark “CEL”